Curs de Tècniques de Venda i Atenció al Client

Codi Curs: 313364
Modalitat: Teleformacíó
Durada: 60 hores

Està preparat tècnicament per realment donar el millor servei als seus clients? La resposta està en aquest curs que li prepara per dotar-lo de major fluïdesa en les relacions comercials, conèixer millor a cada tipus de clients, corregir els errors, atendre les reclamacions

Curs de Manipulador d'aliments bàsic

Codi Curs: 313379
Modalitat: Teleformacíó
Durada: 60 hores

Satisfer les necessitats de formació ajustant-se als requisits que les empreses necessiten per complir amb la legislació actual en matèria de manipulació d'aliments i actualitzar els coneixements en higiene alimentària que garanteixin al professional de l'alimentació una formació competitiva.

Sample image

Curs de Suport Psicosicial i Atenció Relacional i Comunicativa a Institucions

Codi Curs: 333464
Modalitat: Teleformacíó
Durada: 60 hores

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocials dirigides a persones dependents. Animació social de persones dependents. Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents. Tècniques de comunicació amb persones dependents.

Sample image

Curs d'Anglès Bàsic

Codi Curs: 313437
Modalitat: Teleformacíó
Durada: 60 hores

El nivell bàsic ofereix una ràpida iniciació en l'idioma, al llarg de 9 unitats que comencen amb conceptes gramaticals bàsics introduïts juntament amb vocabularis específics d'un tema diferent en cada unitat i es reforça amb exercicis. Al final d'aquest nivell, l'alumne haurà adquirit els coneixements suficients per manejar-se en situacions bàsiques de la vida diària de forma correcta.

Sample image

Dins dels serveis que posem a disposició de les empreses hi ha el de FORMACIÓ CONTÍNUA de cara a la impartició de cursos a treballadors. Aquesta formació no representa costos directes per a les empreses a l'estar bonificada per la Seguretat Social.

Oferim la possibilitat d'aprofitar tots els avantatges de la formació bonificada o de demanda , aprofitant així el crèdit de què disposa sobre la base de les cotitzacions a la Seguretat Social i que es pot deduir de les seves quotes.

La nostra organització realitza per a les empreses , tots els tràmits que requereix el sistema , des de les comunicacions en l'aplicació, la gestió de la documentació necessària i adaptada als requeriments de la legislació vigent, fins a la resolució d'incidències en inspeccions, conciliació de crèdit, al·legacions o requeriments.

Desenvolupem totes les fases del procés, des de la detecció de les necessitats formatives, fins a l'avaluació i seguiment de la formació i dels seus resultats. Per això, un equip de professionals altament qualificat està especialitzat en cadascuna de les fases del procés.

Característiques de la formació

 • Inversió: possibilitat de realitzar formacions bonificades i subvencionades per a la seva empresa.
 • Estalvi: poder mantenir la seva plantilla actualitzada en diferents matèries sense cap cost.
 • Temporalització: possibilitat de formar al personal quan es consideri oportú.
 • Mètode: Es facilita l'elecció del mètode apropiat d'ensenyament, perquè es planifiqui com millor convingui a l'empresa i treballador, segons la matèria d'estudi, podent ser formació presencial, teleformació o mixta.
 • Flexibilitat: Possibilitat de dur a terme les accions formatives en el lloc que es precisi, ja sigui en el lloc de treball o a les nostres aules. 

Sample image

La nostra proposta és donar suport a les empreses i institucions en temes que faciliten el coneixement de les noves metodologies i les últimes actualitzacions relacionades amb la gestió de la formació en les empreses, especialment pel que fa a la planificació, desenvolupament i avaluació de la formació.

La nostra proposta es centra en l'Assessorament i consell per a la recerca de les solucions formatives més apropiades per a cada empresa i en l'Adaptació de les polítiques de Formació al servei de les direccions operatives.

Formacions

Packs Formatius

 • Automòbil
 • Comerços
 • Empreses Comercialitzadores Empreses Instal·ladores
 • Geriàtrics i Centres de Dia
 • Hostaleria i turisme
 • Informàtica
 • Enginyeries i constructores immobiliàries
 • Oficines i despatxos
 • Altres oficis
 • Publicitat i imatge
 • PIMES en general

Cursos Generals

 • Disseny Gràfic 2D / 3D
 • Educació
 • Fitosanitaris i biocides
 • Formació Vial
 • Gestió i Administració
 • Habilitats Empresarials
 • Ofimàtica / Sistemes Operatius
 • Pàgines Web / Programació
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Protecció de dades
 • Refrigerants y gasos
 • Retoc fotogràfic / Disseny editorial
 • Sanitaris
 • Transport

Certificats de professionalitat

Cursos Acreditats (per CNFC i URJC )

Màsters

El sistema de Formació Bonificada, que es regeix pel Reial decret llei 4/2015, permet que totes les empreses disposin d'una quantia (crèdit de bonificacions segons l'Art. 10.b de l'Ordre TAS/2307/2007 de 27 de juliol) per finançar a través de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social. 

D'aquesta manera, a través de la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació, les empreses han de promoure les competències professionals dels seus treballadors mitjançant accions formatives a un cost zero, tant per l'empresa com per al treballador, en aplicar un sistema de bonificacions en les quotes de la seguretat social.

Reial Decret-Llei 4/2015(pdf) i Ordre TAS/2307/2007 de 27 de Juliol(pdf)

Perquè Labor Training Center?

Aquests son nomès alguns dels motius que fan que siguem la seva millor elecció.

Responsive

Moderns

Perquè som una empresa que busca contínuament la millor formació per a cada client.

Compatibilities

Adaptabilitat

Perquè ja son 15 anys d'experiència en el sector, i any rera any hem estat allí.

Bootstrap 3

Nivells Diferents

Perquè fem formacions per a tots els nivells. Des del més bàsic al més avançat.

SEO

24 hores

Perquè amb la nostra plataforma de formació podràs fer aquells cursos que més t'interessin, quan vulguis i des de on vulguis.

Sample image

Curs d'Atenció Centrada en la persona

Modalitat: Presencial
Durada: A determinar.

Està preparat per oferir, de manera professionalitzada, allò que és realment important per a les persones en el cas de necessitar suport en les seves activitats quotidianes, centrant-se en millorar la qualitat de vida, la satisfacció i el benestar, tant de les persones a les que tenen cura, com de l'entorn familiar i laboral del centre.

Sample image

Curs de Gestió Eficaç i Tècniques Comercials

Codi Curs: 343436
Modalitat: Teleformacíó
Durada: 60 hores

Desenvolupar les tècniques de vendes amb l'objectiu d'aconseguir millors resultats de vendes en el menor temps possible. Orientat especialment a les persones que volen fer una activitat de venda totalment efectiva. Aquest curs de està pensat per a comercials i futurs delegats de vendes que volen desenvolupar la seva gestió de vendes amb total efectivitat, rentabilitzant al màxim el seu temps de gestió de venda.

Curs de Manipulador d'Aliments i Al·lèrgens

Codi Curs: 313382
Modalitat: Teleformacíó
Durada: 60 hores

L'objectiu és donar resposta a les necessitats formatives derivades del Reglament Europeu 1169/2011 sobre la informació facilitada al consumidor i satisfer les necessitats de formació que les empreses necessiten per complir amb les normes que la legislació actual marca en matèria de manipulació d'aliments, actualitzant els coneixements en higiene alimentària que garanteixin al professional de l'alimentació una formació que el faci competitiu.

Curs de Geriatria i Gerentología

Codi Curs: 343416
Modalitat: Teleformacíó
Durada: 250 hores

Promoure la formació professional en Gerontologia i Geriatria com a objectiu en l'adopció de mesures terapèutiques i assistencials davant el procés d'envelliment de la població. Donar resposta a la necessitat d'ampliar la formació en Geriatria i Gerontologia a tots els professionals de la salut i del sector de serveis socials, els familiars i cuidadors informals de persones d'edat avançada. Conèixer programes d'entrenament de memòria.